Meer mogelijkheden meenemen bij vaststellen oorzaken: 

Rivier overstroomt niet alleen door toename neerslag

Bij overstromingen van rivieren wordt meestal als eerste naar klimaatopwarming en de toename van de neerslag, als gevolg daarvan, gekeken bij het aanwijzen van een oorzaak. Maar de relatie tussen neerslag en overstromen van rivieren ligt ingewikkelder. Er is misschien ook sprake van veranderingen in de waterhuishouding door bijvoorbeeld extra bebouwing, dijkaanleg of grote irrigatieprojecten.  

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam vinden het noodzakelijk meer rekening te houden met het versterkende,

 

 verminderde of zelfs voorkomende effect van bepaalde ingrepen in een gebied bij het bepalen van de overstromingskansen.

Zodoende werken de onderzoekers aan een wetenschappelijk raamwerk waarin voor gebieden meerdere factoren worden meegenomen teneinde het overstromingsrisicobeheer te verbeteren.

Conceptuele weergave van veranderingen in de tijd in oorzaken van rivieroverstromingen. Gegevens over het voorkomen van overstromingen zijn hypothetisch. Onderste vak: mogelijke relevante vragen voor een raamwerk waarin meerdere factoren, naast neerslag, worden meegenomen als oorzaak van een rivieroverstroming.

Bron:. WIRE’s Climate Change, mei/juni 2024. P. Scussolini, e.a. VU Amsterdam.  

Kleinere bosbranden groeien uit tot grote bosbrand  

 

Boreale zone

Gebieden met een gematigd klimaat (C)

 Bron: Bestand:Koppen classification worldmap C, wikipedia

 

Een onevenredig groot deel van de grootste bosbranden bestaat in feite uit een aantal aaneengegroeide kleinere branden. Onderzoekster Rebecca Scholten van de Universiteit van Californië in Irvine vergelijkt in samenwerking met collega´s, onder meer van de Vrije Universiteit in Amsterdam, satellietdatasets met luchtfoto's van extreem grote branden in de gematigde en boreale streken. De vraag: kunnen fysieke en menselijke factoren het samengaan van diverse natuurbranden in de omgeving versnellen, waardoor grote branden ontstaan, ​​die schadelijker en moeilijker te beheersen zijn.

Klimaatverandering heeft de afgelopen jaren in Californië, Australië, Canada en op Hawaï honderdduizenden vierkante kilometers in de as gelegd, ontstaan ​​door aaneengroeien van meerdere branden. De onderzoekers hopen met hun onderzoek meer te begrijpen van de invloed van grote onweersbuien op het ontstaan van grote branden.