Britten meten nu ook verschillen tussen groepen in buurten

Naast het meten van ongelijkheden tussen buurten in Engeland en Wales, is ongelijkheid tussen etnische groepen onderling in buurten nu ook te meten. En wel met de onlangs gepresenteerde Ethnic Group Deprivation Index (EGDI), ontwikkeld door onder meer Christoffel Lloyd van de Queen’s University in Belfast en collega-onderzoekers van diverse Britse en Amerikaanse universiteiten. De ongelijkheidsmeting (met gegevens over werkgelegenheid, huisvesting, onderwijs en gezondheid per etnische groep) onthult in verschillende buurten relatieve achterstanden van etnische groepen, en laat zien hoe zelfs in dezelfde buurt de ene etnische groep een zeer grote achterstand kan hebben, terwijl een andere etnische groep een veel lagere achterstand heeft.

De kennis is cruciaal bij het ontwerpen van passende interventies die niet alleen gericht zijn op de meest achtergestelde wijken, maar ook op de meest kwetsbare groepen in die wijken.

De plaatsen met groepen met de hoogste achterstandsniveaus bevinden zich voornamelijk in stedelijke gebieden (aan de rand van Londen, zoals in Watford, Slough, Stevenage, Harlow en Tower Hamlet) maar ook elders in voorstedelijke en landelijke gebieden. Zonder deze meting worden uitkomsten verdoezeld, die niet aan de aandacht mogen ontsnappen, concluderen de ontwikkelaars.

Hoe dichter bij 0, hoe groter de achterstand.

 

 

Bron: The Geographical Journal, november 2023. Zie verder de pagina met Links.